Wendy Schouten

Wendy Schouten

Ik ben moeder van vier kinderen en publicist/opiniemaker (opvoeding, gezin, gezondheid, arbeid/zorg en man/vrouw). Na mijn studie Mediterrane Archeologie werkte ik tussen 1996 en 2004 als reisleidster, archeoloog bij opgravingen en educatief medewerker in musea. Daar stopte ik mee om meer voor mijn kinderen te kunnen zorgen en om het boek 'Bevallen Op Eigen Kracht' te schrijven dat ik in de zomer van 2010 afrondde en dat begin 2012 verschijnt bij uitgeverij Nearchus c.v.

Ik geloof in het gebruik van eigen kracht. We leven in een tijd waarin de beperkingen van wetenschap en techniek zich steeds duidelijker aftekenen. Daardoor ontstaat er een behoefte terug te keren naar de basis van het bestaan die de natuurlijke kracht van mens, plant en dier als uitgangspunt neemt. Op mijn blog www.eigenkracht.blogspot.com visie in opvoeding, gezin en gezondheid, deel ik mijn visie hierover.

Ik ben mij gaan bezighouden met bevallen omdat ik een oplossing zocht voor de problemen waar ik zelf bij mijn vier bevallingen tegenaan liep waarmee ik andere vrouwen kon helpen. Zes jaar lang heb ik mij verdiept in de problematiek van de moderne verloskunde en in de persoonlijke ervaringen van vrouwen die ik sprak en interviewde. Als kritische consument van geboortezorg heb ik een visie op bevallen ontwikkeld waarin het belang van de bevallende vrouw voorop staat,los van de belangen van verloskundigen of gynaecologen. Met deze website en mijn boek hoop ik zowel zwangere vrouwen als deskundigen te inspireren meer gebruik te maken van de kracht waarover we van nature beschikken. Omdat ik elke vrouw een makkelijke en veilige bevalling toewens waar zij tevreden op terug kan kijken.